i

Informacje dla rodziców i uczniów

Szkoły będą zamknięte do 26 kwietnia 2020 r.

W związku z zawieszeniem zajęć prosimy, żeby uczniowie spędzali czas w domach i unikali przebywania w skupiskach ludzkich.

W obecnej sytuacji zalecaną formą kontaktu ze szkołą są telefony i poczta elektroniczna.

W okresie zawieszenia zajęć szkoła będzie prowadzić kształcenie na odległość:

  • nauczyciele będą realizować zajęcia zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji,
  • realizowane będą wszystkie zajęcia wynikające z planu, tzn. zajęcia przedmiotowe, dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, logopedyczne i świetlicowe,
  • nauczyciele będą monitorować postępy uczniów oraz wystawiać oceny,
  • ważne w tej sytuacji jest odpowiednie planowanie pracy, tak aby zajęcia realizować systematycznie,
  • przy planowaniu pracy ważne jest uwzględnienie kilku ważnych zasad, które zostały zebrane w opracowaniu "Jak skutecznie uczyć się w domu?",
  • przy pracy zdalnej należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w Internecie oraz zasadach ergonomii na stanowisku komputerowym i w pracy z mobilnymi urządzeniami komputerowymi,
  • planujemy zdalną organizację różnorodnych akcji oraz konkursów,
  • uruchomiliśmy wirtualną świetlicę oraz wirtualną bibliotekę,
  • zachęcamy do zdalnych kontaktów z nauczycielami, wychowawcami, opiekunami świetlicy oraz pedagogiem, psychologiem i bibliotekarzem, w sytuacji, gdy pojawią się jakiekolwiek kwestie do wyjaśnienia,
  • nauczyciele będą kontaktować się z uczniami i rodzicami drogą elektroniczną za pośrednictwem dziennika elektronicznego, mediów społecznościowych lub poczty elektronicznej, prosimy też śledzić systematycznie informacje zamieszczane pod linkiem:
ksztalcenienaodleglosc

Sytuacja jest nowa dla nas wszystkich. W związku z tym liczymy na informacje zwrotne przekazywane wychowawcom i nauczycielom. Dzięki tym informacjom będziemy mogli zmodyfikować nasze działania w taki sposób, aby funcjonujący obecnie system kształcenia na odległość był skuteczny i jednocześnie jak najbardziej przyjazny dla wszystkich stron w nim uczestniczących.

Drodzy rodzice! Pani psycholog pracująca w naszej szkole przygotowała zestaw porad i materiałów, które mogą okazać się pomocne w obecnej sytuacji. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i skorzystania.

Biblioteka i świetlica szkolna dostosowując sposób funkcjonowania do obecnej sytuacji przekształciły się w "wirtualną bibliotekę" i "wirtualną świetlicę".

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Materiał zawiera wskazówki przydatne przy organizowaniu edukacynej pracy domowej

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zmienione zostały zasady funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp.

i

Informacja dla pracodawców

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Edukacji Narodowej oraz Wielkopolski Kurator Oświaty apelują do pracodawców, aby uczniów będących młodocianymi pracownikami zwolnić z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.

Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

banerpatio

Zebrania Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum i Samorządu Uczniowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych odbywać się będą w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 730 w sali nr 2. Poza tym zebrania mogą być zwoływane na bieżąco - w miarę potrzeby.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą uczniów do uczestnictwa w zebraniach oraz do aktywnego wsparcia w pracach nad inicjowaniem i realizacją przedsięwzięć w naszej szkole.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM

Eryk Kowalski (klasa 3A) - Przewodniczący,

Kinga Komorska (klasa 2A) - Zastępca przewodniczącego,

Kinga Sobkowiak (klasa 1B) - Sekretarz,

Natalia Nawrocka (klasa 1A) - Rzecznik Praw Ucznia.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Szymon Nowak (klasa 2T) - Przewodniczący,

Łukasz Bogaczyński (klasa 2T) - Zastępca przewodniczącego,

Magda Król (klasa 3T) - Sekretarz,

Marta Nagła (klasa 2 ZSZ) - Rzecznik Praw Ucznia.

Świetlica szkolna na dwa dni zamieniła się w lokal wyborczy - odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, które były zwieńczeniem działań podjętych na początku września, kiedy to Dyrektor Zespołu Szkół podczas apelu przedstawił rolę, jaką w systemie funkcjonowania szkoły odgrywać może i powinien Samorząd Uczniowski. Później przyszedł czas na zgłaszanie kandydatów i prezentację programów wyborczych.

Szkoła organizuje lokal wyborczy podczas wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych, dlatego uczniowie mogli przeprowadzić swoje wybory w warunkach bardzo do nich zbliżonych. Zachowano też procedurę obowiązującą przy głosowaniu. Wybory do Samorządu Uczniowskiego zorganizowali i przeprowadzili uczniowie - członkowie poprzedniego Zarządu pod kierunkiem opiekuna - pani Joanny Nowakowskiej.

Wyniki głosowania:

 Protokół z głosowania - Samorząd Uczniowski Gimnazjum
 Protokół z głosowania - Samorząd Szkół Ponadgimnazjalnych
 Protokół z wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

wyborysu141

wyborysu142

wyborysu143

wyborysu144

wyborysu145