baner inf dla rodzicow uczniow 1sp

i

Powrót młodocianych pracowników na zajęcia praktyczne u pracodawców

Od 29 czerwca 2020 r. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że wszyscy uczniowie naszej Branżowej Szkoły mają obowiązek od 29 czerwca 2020 r., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

baner nabor bs 20-21

Dokumenty dla kandydatów do I klasy branżowej szkoły

Absolwenci szkół podstawowych!

Zapraszamy do składania dokumentów. Bezpieczna i nowoczesna szkoła czeka na Was.

Zamieszczone niżej dokumenty można wydrukować, wypełnić i przesłać drogą elektroniczną w postaci zdjęcia lub skanu na adres: szkola@zsnowemiasto.eu. W temacie wiadomości należy wpisać: Podanie do branżowej szkoły.

Dokumenty można też dostarczyć do szkoły: Nowe MIasto nad Wartą, ul Szkolna 1.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 693 300 871.

tort na 100 JP2

banerpatio

Zebrania Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum i Samorządu Uczniowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych odbywać się będą w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 730 w sali nr 2. Poza tym zebrania mogą być zwoływane na bieżąco - w miarę potrzeby.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą uczniów do uczestnictwa w zebraniach oraz do aktywnego wsparcia w pracach nad inicjowaniem i realizacją przedsięwzięć w naszej szkole.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM

Eryk Kowalski (klasa 3A) - Przewodniczący,

Kinga Komorska (klasa 2A) - Zastępca przewodniczącego,

Kinga Sobkowiak (klasa 1B) - Sekretarz,

Natalia Nawrocka (klasa 1A) - Rzecznik Praw Ucznia.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Szymon Nowak (klasa 2T) - Przewodniczący,

Łukasz Bogaczyński (klasa 2T) - Zastępca przewodniczącego,

Magda Król (klasa 3T) - Sekretarz,

Marta Nagła (klasa 2 ZSZ) - Rzecznik Praw Ucznia.

Świetlica szkolna na dwa dni zamieniła się w lokal wyborczy - odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, które były zwieńczeniem działań podjętych na początku września, kiedy to Dyrektor Zespołu Szkół podczas apelu przedstawił rolę, jaką w systemie funkcjonowania szkoły odgrywać może i powinien Samorząd Uczniowski. Później przyszedł czas na zgłaszanie kandydatów i prezentację programów wyborczych.

Szkoła organizuje lokal wyborczy podczas wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych, dlatego uczniowie mogli przeprowadzić swoje wybory w warunkach bardzo do nich zbliżonych. Zachowano też procedurę obowiązującą przy głosowaniu. Wybory do Samorządu Uczniowskiego zorganizowali i przeprowadzili uczniowie - członkowie poprzedniego Zarządu pod kierunkiem opiekuna - pani Joanny Nowakowskiej.

Wyniki głosowania:

 Protokół z głosowania - Samorząd Uczniowski Gimnazjum
 Protokół z głosowania - Samorząd Szkół Ponadgimnazjalnych
 Protokół z wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

wyborysu141

wyborysu142

wyborysu143

wyborysu144

wyborysu145