Zapraszamy na zabawę andrzejkową

banerandrzejki2019

 


Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

Regulamin konkursu | Szczegółowe informacje

konkurs fot baner


Aktualności

punkt I Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych

18 listopada 2019 r.

przegladpiesnipatriotycznych19

Odbył się I Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych, w którym wzięły udział klasy 5., 6. i 7. szkoły podstawowej. Każda z klas przygotowała dwie pieśni patriotyczne lub piosenki żołnierskie. Przed występem uczniowie przybliżyli wydarzenia historyczne, jakich dotyczyły prezentowane utwory, okoliczności ich powstania oraz inne ciekawostki z nimi związane. Podkreślenia wymaga fakt, że w występach wzięli udział wszyscy uczniowie wspomnianych klas. Na zakończenie Dyrektor Piotr Nowakowski pogratulował występującym i wręczył przedstawicielom poszczególnych klas pamiątkowe dyplomy.

Występy podziwiali i oklaskiwali najmłodsi uczniowie z klas 1., 2. i 3. oraz nauczyciele. Inicjatorem zorganizowania przeglądu była pani Joanna Borkowska - nauczyciel muzyki w naszej szkole. Ona też akompaniowała przy występach.

 zdjęcia


punkt Christmas Cards Exchange

listopad/grudzień 2019

christmascardsexchange

Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej biorą udział w międzynarodowym projekcie "Christmas cards exchange" koordynowanym przez wychowawczynię klasy 2. i zarazem nauczyciela języka angielskiego, panią Joannę Walczak. Zadaniem dzieci jest wykonanie kartki świątecznej z życzeniami zarówno w języku polskim jak i angielskim. Następnie zostaną one wysłane do innych uczestników projektu z różnych europejskich krajów, m.in. Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Serbii, Rumunii, Portugalii, Malty, Słowacji itd.

Część kartek jest już gotowa. Są przepiękne! Oto one: Ale nie tylko nasi uczniowie z wielkim zaangażowaniem przystąpili do międzynarodowego projektu "Christmas cards exchange". Również dzieci z pozostałych europejskich szkół spisały się na medal! Oto niektóre ze zdjęć przesłanych do nas przez partnerskie szkoły :)

 zdjęcia


punkt Szkolne obchody Święta Niepodległości

13 listopada 2019 r.

swietoniepodleglosci19

W ramach obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się uroczysta akademia.

 artykuł  zdjęcia


punkt Udział w akcji "Szkoła do hymnu"

8 listopada 2019 r.

szkoladohymnu19

Nasza szkoła po raz drugi uczestniczyła w akcji organizowanej w ramach obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie zgromadzili się w hali widowiskowo-sportowej. Po krótkim wystąpieniu okolicznościowym dyrektora szkoły, o godz. 1111 zaśpiewaliśmy wspólnie hymn włączając się w inicjatywę pod hasłem "Szkoła do hymnu". Warto podkreślić, że śpiewanie hymnu było okazją do zaproszenia do szkoły emerytowanego nauczyciela muzyki - pana Bronisława Hyżorka. Pan Bronisław akompaniował przy śpiewaniu.

 zdjęcia


punkt Dzień z profilaktyką

5 listopada 2019 r.

Tego dnia odbyły się następujące zajęcia przeprowadzone w ramach działań profilaktycznych:

  • "Stop cyberprzemocy" - dla klsay VII sp,
  • "Potrafię być sobą" - dla klasy VI sp,
  • "Tajemnica zaginionej skarbonki" - dla klasy V sp,
  • "Radość bez złości" - dla klasy 3 sp,
  • "Odmów - nie bierz" - dla klas pierwszych branżowej szkoły.

Zajęcia zorganizowano przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą. Szkolnym koordynatorem była pani Małgorzata Jędrzak - pedagog szkolny.


 więcej wydarzeń