i

Zawieszenie zajęć stacjonarnych

Do 29 listopada przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych.

Od poniedziałku, 9 listopada uczniowie klas I - III przechodzą na naukę zdalną. Zajęcia zdalne będą odbywały się zgodnie z planem lekcji. Wychowawcy klas poinformują rodziców i uczniów o szczegółach dotyczących organizacji pracy.

Szkoła zapewnia opiekę świetlicową uczniom z klas I - III szkoły podstawowej, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

baner instrukcja e-dziennik

W obecnej sytuacji zalecaną formą kontaktu ze szkołą jest telefon i poczta elektroniczna.

Więcej informacji znajduje się na stronie: gov.pl

i

Informacja dla pracodawców i uczniów branżowej szkoły

Do 29 listopada br. przedłużono zawieszonie zajęć stacjonarnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym szkoły branżowej I stopnia.

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Więcej informacji znajduje się na stronie: gov.pl