Informacja dla uczestników konkursu Kangur Matematyczny

W tym roku konkurs odbędzie się na platformie dzwoneczek.pl. Proszę o zapoznanie się z informacjami przesłanymi przez panią Justynę Kasprzak w dzienniku elektronicznym.

tort na 100 JP2

baner nabor bs 20-21

Informacja dla uczniów i rodziców klas 1sp, 2sp i 3sp!

Pani Joanna Walczak informuje, że od 11 maja 2020 r. zmienia się forma prowadzonych przez nią zajęć, tzn. edukacji wczesnoszkolnej w klasie 2sp i języka angielskiego w klasach 1sp i 3sp.

konkurs ortograficzny online

Konkurs ortograficzny dla uczniów i nauczycieli

Serwis edukacyjny dyktanda.pl pragnie zaprosić na pierwszą odsłonę konkursu „Mistrz Dyktand i Mistrz Ortografii". Konkurs odbędzie się w dwóch grupach: Mistrz Dyktand oraz Mistrz Ortografii. W pierwszej przewidziano pięć poziomów: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia, dorośli (nauczyciele). W drugiej z kolei, uczestnicy stoczą rywalizacje w czterech kategoriach: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia. Im więcej dyktand uczestnik utworzy lub rozwiąże poprawnie, tym więcej punktów otrzyma, co przełoży się na wyższą pozycję w rankingu.

Zachęcamy do sprawdzenia znajomości ortografii oraz samodzielnego tworzenia dyktand.

Uwaga uczniowie klas 5sp i 6sp!

Pani Małgorzata Adamczyk informuje, że od wtorku 21 kwietnia 2020 r. w dzienniku elektronicznym będą pojawiały się materiały sprawdzające wiedzę z historii. Odesłać wspomniane materiały będzie można tylko w określonym czasie. W związku z tym prosimy o systematyczne śledzenie zadań w dzienniku elektronicznym.

Informacja dla uczniów klas 5sp, 6sp i 7sp

Do dotychczas działającego systemu kontaktów i współpracy z nauczycielami i wychowawcami wprowadzamy nowe elementy wg zamieszczonych poniżej harmonogramów:

i

Informacje dla rodziców i uczniów

Kształcenie na odległość w szkołach zostało przedłużone do 7 czerwca 2020 r. Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie będą mieli możliwość korzystania na terenie szkoły z konsultacji z nauczycielami. W najbliższym czasie zostanie opublikowana informacja o terminach konsultacji.

W związku z zawieszeniem zajęć prosimy, żeby uczniowie spędzali czas w domach i unikali przebywania w skupiskach ludzkich.

W obecnej sytuacji zalecaną formą kontaktu ze szkołą są telefony i poczta elektroniczna.

W okresie zawieszenia zajęć szkoła będzie prowadzić kształcenie na odległość:

  • nauczyciele będą realizować zajęcia zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji,
  • realizowane będą wszystkie zajęcia wynikające z planu, tzn. zajęcia przedmiotowe, dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, logopedyczne i świetlicowe,
  • nauczyciele będą monitorować postępy uczniów oraz wystawiać oceny,
  • ważne w tej sytuacji jest odpowiednie planowanie pracy, tak aby zajęcia realizować systematycznie,
  • przy planowaniu pracy ważne jest uwzględnienie kilku ważnych zasad, które zostały zebrane w opracowaniu "Jak skutecznie uczyć się w domu?",
  • przy pracy zdalnej należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w Internecie oraz zasadach ergonomii na stanowisku komputerowym i w pracy z mobilnymi urządzeniami komputerowymi,
  • planujemy zdalną organizację różnorodnych akcji oraz konkursów,
  • uruchomiliśmy wirtualną świetlicę oraz wirtualną bibliotekę,
  • zachęcamy do zdalnych kontaktów z nauczycielami, wychowawcami, opiekunami świetlicy oraz pedagogiem, psychologiem i bibliotekarzem, w sytuacji, gdy pojawią się jakiekolwiek kwestie do wyjaśnienia,
  • nauczyciele będą kontaktować się z uczniami i rodzicami drogą elektroniczną za pośrednictwem dziennika elektronicznego, mediów społecznościowych lub poczty elektronicznej, prosimy też śledzić systematycznie informacje zamieszczane pod linkiem:
ksztalcenienaodleglosc

Sytuacja jest nowa dla nas wszystkich. W związku z tym liczymy na informacje zwrotne przekazywane wychowawcom i nauczycielom. Dzięki tym informacjom będziemy mogli zmodyfikować nasze działania w taki sposób, aby funcjonujący obecnie system kształcenia na odległość był skuteczny i jednocześnie jak najbardziej przyjazny dla wszystkich stron w nim uczestniczących.

Drodzy rodzice! Pani psycholog pracująca w naszej szkole przygotowała zestaw porad i materiałów, które mogą okazać się pomocne w obecnej sytuacji. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i skorzystania.

Biblioteka i świetlica szkolna dostosowując sposób funkcjonowania do obecnej sytuacji przekształciły się w "wirtualną bibliotekę" i "wirtualną świetlicę".

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Materiał zawiera wskazówki przydatne przy organizowaniu edukacynej pracy domowej

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zmienione zostały zasady funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp.

i

Informacja dla pracodawców

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Edukacji Narodowej oraz Wielkopolski Kurator Oświaty apelują do pracodawców, aby uczniów będących młodocianymi pracownikami zwolnić z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.

Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadziło regulację dotyczącą rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu.

Oto treść regulacji:

W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uczniowie ci uzyskują roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu, o której mowa w art. 44h ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, za faktyczny okres realizacji nauki zawodu.

Lista osób, które będą uczestniczyły
w uroczystości zorganizowanej z okazji 50-lecia szkoły i zjeździe absolwentów

Na czerwono zaznaczono osoby, które wezmą udział w balu.

 Rok ukończenia szkoły Imię i nazwisko (nazwisko panieńskie) 
 2012 Kamila Garczarek,
 2010 Dagmara Świerkowska,
 2009 Jacek Orzechowski, Kornelia Czeszyk, Monika Rogacka,
 2008 Bartosz Przybył, Agnieszka Szczotka, Maciej Twardowski, Hubert Michalak, Anna Bogusz,
 2007 Mateusz Piasecki, Anna Cichoń,
 2006 Agnieszka Preś, Eryk Wojnicz, Tomasz Łuczak, Emilia Garczarek, Aleksandra Zaradna,
 2005 Agata Tomczak, Ewelina Zgolińska,
 2004 Kamil Cichoń, Sylwia Witczak,
 2003 Ewa Zacharyasz, Konrad Ranecki,
 2002 Dariusz Mroziński, Monika Urbaniak, Joanna Zgolińska, Marika Pawłowska, Małgorzata Twardowska,
 2001 -----
 2000 Michalina Gromada, Izabela Ratajczak, Agnieszka Kasprzyk, Tomasz Fietz,
 1999 Joanna Płonka, Magdalena Zacharyasz,
 1998 Damian Mroziński,
 1997 Wiola Orzechowska, Wojciech Pawlaczyk, Jacek Wesołek, Agnieszka Zacharyasz, Michał Wypychowski, Paulina Pawłowska,
 1996 Michał Mroziński, Daniel Telega, Justyna Walkiewicz, Krzysztof Budzyn,
 1995 Sylwia Garsztka, Łukasz Michalak, Katarzyna Guszczak, Grzegorz Kasprzak, Marzena Płonka, Rafał Gromada, Anna Śmiejczak,
 1994 Jacek Gołębiak, Waldemar Gołębiak, Michał Rochowski, Agnieszka Budzyn, Piotr Śmiejczak, Robert Witczak, Hanna Dudek, Szymon Walkiewicz, Aldona Dolna,
 1993 Magdalena Florczak, Magdalena Gromada, Jacek Manicki, Tomasz Kiełbowski, Maciej Mazurek, Dariusz Mazurek, Piotr Gołębiak, Anna Kłakulak,
 1992 Przemysław Jankowski, Małgorzata Świgoń,
 1991 Anna Paszczak, Iwona Kozłowska, Donata Dolna, Izabella Jakubczak,
 1990 Agnieszka Kasprzak, Monika Pawlaczyk, Arleta Płonka, Małgorzata Idkowiak,
 1989 Mariola Płonka, Tomasz Parus, Renata Buchwald, Dawid Szczepaniak,
 1988 Małgorzata (Magda) Kluczyńska, Agnieszka Szwalikowska, Agnieszka Kałążna, Małgorzata Kuderska, Lidia Wojtkowiak, Piotr Sznura, Małgorzata Dudek,
 1987 Krzysztof Szczotka, Kinga Kossowska, Piotr Kiżewski, Dorota Komorska, Anna Matysiak, Małgorzata Śmigielska, Krzysztof Jakubczak, Hubert Juszczyk, Dariusz Paszkiewicz, Jarosław Wojtera, Danuta Kołodziejczak, Anna Buchwald, Hanna Hałas,
 1986 Dorota Idziaszek, Izabela Kluczyńska, Kazimierz Kossowski, Katarzyna Ratajczak, Przemysław Szeszuła, Filip Czeszyk, Anna Łuczak, Ewa Seraszek, Małgorzata Kordylasińska,
 1985 Ryszard Torczyk,
 1984 Renata Paluszkiewicz, Tomasz Jagiełka, Maria Łuczak, Konrad Jędrzejczak, Paweł Żurek,
 1983 Małgorzata Kiełbowska,
 1982 Krzysztof Błaszczyk, Izabela Gniewowska, Piotr Kluczyński, Teresa (Renata) Kraszkiewicz, Andrzej Kołodziejczak,
 1981 Piotr Czeszyk, Urszula Szczepaniak, Mariola Sznura, Juliusz Twardowski, Stanisław Rurek, Małgorzata Żurek, Grzegorz Wojtera,
 1980  
 1979 Ewa Kowalska, Wiesława Żurek, Teresa Szczepaniak,
 1978 Teresa Sójka, Halina Łuczak, Małgorzata Śmiejczak,
 1977 Lidia Łuczak, Sławomir Rogacki, Iwona Żuralska, Józef Smurawa, Wiesława Idziaszek,
 1976 Marek Łuczak, Małgorzata Szczepaniak, Anna Rogacka, Ewa Heleniak, Helena Fietz,
 1975 Wiesława Szymczak, Małgorzata Rudowicz,
 1974 Mirosław Janicki, Małgorzata Świerkowska, Tadeusz Kaczmarek, Stanisław Wosiński, Leszek Miśkiewicz,
 1973 Halina Wesołek, Jadwiga Smurawa, Renata Sobolewska,
 1972 Ewa Paszkiewicz, Grażyna Brodowska, Emilia Sobolewska,
 1971 Wiesława Czosnowska, Grażyna Guszczak, Bernadetta Michalak, Zdzisław Jędrzak, Maria Kmieciak, Andrzej Konieczny, Renata Kasprzyk, Karol Fietz,
 1970 Ireneusz Gołębiak, Andrzej Jarząbek,
 1969 Ireneusz Książkiewicz, Janina Gawron, Alicja Schulz, Eugeniusz Hęćka, Lucyna Guszczak, Helena Górecka, Piotr Konieczny,
 1968 Halina Tokarska, Ireneusz Antkowiak,
 1967 Marek Kasprzak, Tadeusz Smurawa, Maria Kozanecka, Maria Przybyła, Grzegorz Gołębiak,
 1966 Jadwiga Czosnowska, Krystyna Jędrzak, Władysław Garsztka, Marek Tokarski,
 1965 Bernard Smurawa,
 1963 Elżbieta Czosnowska, Henryk Garsztka,
 1960 Danuta Guszczak,
 1958 Bożena Pawlak,
 1955 Krystyna Guszczak,
 1945 Mieczysław Łuczak,