tort na 100 JP2

baner nabor bs 20-21

Informacja dla uczniów i rodziców klas 1sp, 2sp i 3sp!

Pani Joanna Walczak informuje, że od 11 maja 2020 r. zmienia się forma prowadzonych przez nią zajęć, tzn. edukacji wczesnoszkolnej w klasie 2sp i języka angielskiego w klasach 1sp i 3sp.

konkurs ortograficzny online

Konkurs ortograficzny dla uczniów i nauczycieli

Serwis edukacyjny dyktanda.pl pragnie zaprosić na pierwszą odsłonę konkursu „Mistrz Dyktand i Mistrz Ortografii". Konkurs odbędzie się w dwóch grupach: Mistrz Dyktand oraz Mistrz Ortografii. W pierwszej przewidziano pięć poziomów: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia, dorośli (nauczyciele). W drugiej z kolei, uczestnicy stoczą rywalizacje w czterech kategoriach: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia. Im więcej dyktand uczestnik utworzy lub rozwiąże poprawnie, tym więcej punktów otrzyma, co przełoży się na wyższą pozycję w rankingu.

Zachęcamy do sprawdzenia znajomości ortografii oraz samodzielnego tworzenia dyktand.

Uwaga uczniowie klas 5sp i 6sp!

Pani Małgorzata Adamczyk informuje, że od wtorku 21 kwietnia 2020 r. w dzienniku elektronicznym będą pojawiały się materiały sprawdzające wiedzę z historii. Odesłać wspomniane materiały będzie można tylko w określonym czasie. W związku z tym prosimy o systematyczne śledzenie zadań w dzienniku elektronicznym.

Informacja dla uczniów klas 5sp, 6sp i 7sp

Do dotychczas działającego systemu kontaktów i współpracy z nauczycielami i wychowawcami wprowadzamy nowe elementy wg zamieszczonych poniżej harmonogramów:

i

Informacje dla rodziców i uczniów

Kształcenie na odległość w szkołach zostało przedłużone do 7 czerwca 2020 r. Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie będą mieli możliwość korzystania na terenie szkoły z konsultacji z nauczycielami. W najbliższym czasie zostanie opublikowana informacja o terminach konsultacji.

W związku z zawieszeniem zajęć prosimy, żeby uczniowie spędzali czas w domach i unikali przebywania w skupiskach ludzkich.

W obecnej sytuacji zalecaną formą kontaktu ze szkołą są telefony i poczta elektroniczna.

W okresie zawieszenia zajęć szkoła będzie prowadzić kształcenie na odległość:

  • nauczyciele będą realizować zajęcia zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji,
  • realizowane będą wszystkie zajęcia wynikające z planu, tzn. zajęcia przedmiotowe, dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, logopedyczne i świetlicowe,
  • nauczyciele będą monitorować postępy uczniów oraz wystawiać oceny,
  • ważne w tej sytuacji jest odpowiednie planowanie pracy, tak aby zajęcia realizować systematycznie,
  • przy planowaniu pracy ważne jest uwzględnienie kilku ważnych zasad, które zostały zebrane w opracowaniu "Jak skutecznie uczyć się w domu?",
  • przy pracy zdalnej należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w Internecie oraz zasadach ergonomii na stanowisku komputerowym i w pracy z mobilnymi urządzeniami komputerowymi,
  • planujemy zdalną organizację różnorodnych akcji oraz konkursów,
  • uruchomiliśmy wirtualną świetlicę oraz wirtualną bibliotekę,
  • zachęcamy do zdalnych kontaktów z nauczycielami, wychowawcami, opiekunami świetlicy oraz pedagogiem, psychologiem i bibliotekarzem, w sytuacji, gdy pojawią się jakiekolwiek kwestie do wyjaśnienia,
  • nauczyciele będą kontaktować się z uczniami i rodzicami drogą elektroniczną za pośrednictwem dziennika elektronicznego, mediów społecznościowych lub poczty elektronicznej, prosimy też śledzić systematycznie informacje zamieszczane pod linkiem:
ksztalcenienaodleglosc

Sytuacja jest nowa dla nas wszystkich. W związku z tym liczymy na informacje zwrotne przekazywane wychowawcom i nauczycielom. Dzięki tym informacjom będziemy mogli zmodyfikować nasze działania w taki sposób, aby funcjonujący obecnie system kształcenia na odległość był skuteczny i jednocześnie jak najbardziej przyjazny dla wszystkich stron w nim uczestniczących.

Drodzy rodzice! Pani psycholog pracująca w naszej szkole przygotowała zestaw porad i materiałów, które mogą okazać się pomocne w obecnej sytuacji. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i skorzystania.

Biblioteka i świetlica szkolna dostosowując sposób funkcjonowania do obecnej sytuacji przekształciły się w "wirtualną bibliotekę" i "wirtualną świetlicę".

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem przygotowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Materiał zawiera wskazówki przydatne przy organizowaniu edukacynej pracy domowej

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zmienione zostały zasady funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp.

Przybyliśmy do Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu punktualnie na godz. 1000 na galę inauguracyjną, którą otwarł prof. dr hab. Maciej Kurpisz z Instytutu Genetyki Człowieka PAN. Wprowadził on nas w magiczny świat zastosowania komórek macierzystych w medycynie, w regeneracji mięśnia sercowego ze szczególnym uwzględnieniem niedokrwienia i regeneracji ośrodkowego układu nerwowego w aspekcie chorób neurodegenracyjnych. Inaugurację uświetnił koncert w wykonaniu Gorria Duo – zespołu, którzy tworzą studenci Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. J. Paderewskiego. Mieliśmy możliwość obejrzenia również filmu w najnowszej technologii 4K, czyli bardzo wysokiej jakości (standard rozdzielczości filmów cyfrowych, których nazwa pochodzi od 4 tysięcy pikseli umieszczonych w pozycji horyzontalnej - rozdzielczość 3840 × 2160). Rozdzielczość 4K odpowiada rozdzielczości taśmy filmowej 35 mm. Pionierami we wdrożeniu tego formatu na potrzeby telewizji są Japończycy, ponieważ zapis cyfrowy w tym formacie jest związany ze zużyciem dużej ilości pamięci, a odtwarzanie wymaga nowoczesnego sprzętu komputerowego, przez co format ten jest mało popularny, a stosowanie go bardzo kosztowne.

festiwalnaukiisztuki14

więcej zdjęć ...

Później każdy z nas mógł skorzystać z całej różnorodności programu, jaki nam zaoferowano. Pracownicy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego zaprezentowali najnowsze rozwiązania realizowane w ramach prac projektowych z dziedziny nowych technologii i zaawansowanych aplikacji. Zwiedzaliśmy nowoczesne, całodobowe Centrum Zarządzania siecią PIONIER i POZMAN oraz infrastrukturę komputerową. Zobaczyliśmy, jak działają systemy nadzoru i monitorowania oraz wielkoformatową ścianę graficzną. W Serwerowni PAN zobaczyliśmy najnowocześniejszy sprzęt komputerowy. Mogliśmy się przyjrzeć z bliska superkomputerom wykonującym obliczenia naukowe, systemom backupu oraz archiwizacji danych, a także zlokalizowanym tam urządzeniom węzła Polskiego Internetu Optycznego – Pionier, który łączy wszystkie jednostki naukowe (uczelnie, instytuty badawcze) za pomocą sieci miejskich.

Poza tym mogliśmy obejrzeć wystawę eksponatów dendrologicznych i prezentację programów edukacyjnych w Arboretum Instytutu Dendrologii PAN. W czasie wystawy mieliśmy również możliwość przyjrzenia się z bliska różnym częściom drzewa, nawet tym niewidocznym gołym okiem.

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki to impreza cykliczna, w której pragnęlibyśmy uczestniczyć w następnych latach i mamy nadzieję, że stanie się ona inspiracją dla nas do poszerzania wiedzy oraz pobudzi nas do poszukiwań ciekawych zagadnień związanych z rozwojem różnych dziedzin nauki. Uczniowie dziękują organizatorom i opiekunom: pani Małgorzacie Kiełbowskiej-Michalak, pani Małgorzacie Kuderskiej-Paszkiewicz oraz pani Sylwii Garsztka-Schreiber.