baner inf dla rodzicow uczniow 1sp

i

Powrót młodocianych pracowników na zajęcia praktyczne u pracodawców

Od 29 czerwca 2020 r. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że wszyscy uczniowie naszej Branżowej Szkoły mają obowiązek od 29 czerwca 2020 r., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

baner nabor bs 20-21

Dokumenty dla kandydatów do I klasy branżowej szkoły

Absolwenci szkół podstawowych!

Zapraszamy do składania dokumentów. Bezpieczna i nowoczesna szkoła czeka na Was.

Zamieszczone niżej dokumenty można wydrukować, wypełnić i przesłać drogą elektroniczną w postaci zdjęcia lub skanu na adres: szkola@zsnowemiasto.eu. W temacie wiadomości należy wpisać: Podanie do branżowej szkoły.

Dokumenty można też dostarczyć do szkoły: Nowe MIasto nad Wartą, ul Szkolna 1.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 693 300 871.

tort na 100 JP2

 

NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DO KLASY I

Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście nad Wartą ogłasza nabór do pierwszej klasy na rok szkolny 2017/2018. Podania składać należy w sekretariacie szkoły w Nowym Mieście nad Wartą przy ul. Szkolnej 1. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.

Dokumenty do pobrania:

Wnioski można też otrzymać w kancelarii Przedszkola "Stokrotka" w Nowym Mieście nad Wartą lub w sekretariacie Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.

 


 

DO KLASY IV i VII

Rodzice uczniów mieszkających w obwodzie Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Wartą, a obecnie uczęszczjących do klasy III i klasy VI Szkoły Podstawowej w Klęce, proszeni są o złożenie podań w sekretariacie szkoły w Nowym Mieście nad Wartą.

Dokumenty do pobrania:

Podanie można też otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.

 

Dyrektor Zespołu Szkół