NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DO KLASY I

Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście nad Wartą ogłasza nabór do pierwszej klasy na rok szkolny 2017/2018. Podania składać należy w sekretariacie szkoły w Nowym Mieście nad Wartą przy ul. Szkolnej 1. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.

Dokumenty do pobrania:

Wnioski można też otrzymać w kancelarii Przedszkola "Stokrotka" w Nowym Mieście nad Wartą lub w sekretariacie Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.

 


 

DO KLASY IV i VII

Rodzice uczniów mieszkających w obwodzie Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Wartą, a obecnie uczęszczjących do klasy III i klasy VI Szkoły Podstawowej w Klęce, proszeni są o złożenie podań w sekretariacie szkoły w Nowym Mieście nad Wartą.

Dokumenty do pobrania:

Podanie można też otrzymać w sekretariacie Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.

 

Dyrektor Zespołu Szkół