baner inf dla rodzicow uczniow 1sp

i

Powrót młodocianych pracowników na zajęcia praktyczne u pracodawców

Od 29 czerwca 2020 r. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że wszyscy uczniowie naszej Branżowej Szkoły mają obowiązek od 29 czerwca 2020 r., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

baner nabor bs 20-21

Dokumenty dla kandydatów do I klasy branżowej szkoły

Absolwenci szkół podstawowych!

Zapraszamy do składania dokumentów. Bezpieczna i nowoczesna szkoła czeka na Was.

Zamieszczone niżej dokumenty można wydrukować, wypełnić i przesłać drogą elektroniczną w postaci zdjęcia lub skanu na adres: szkola@zsnowemiasto.eu. W temacie wiadomości należy wpisać: Podanie do branżowej szkoły.

Dokumenty można też dostarczyć do szkoły: Nowe MIasto nad Wartą, ul Szkolna 1.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 693 300 871.

tort na 100 JP2

Zebrania SU gimnazjum odbywać się będą w poniedziałki o godz. 7.30 w sali nr 2. Terminy spotkań w pierszym półroczu: 7 listopada 2016, 5 grudnia 2016, 2 stycznia 2017.

Zebrania SU oddziałów ponadgimnazjalnych odbywać w czwartki o godz. 7.30 w sali nr 2. Terminy spotkań w pierszym półroczu: 10 listopada 2016, 8 grudnia 2016, 5 stycznia 2017.

Zebrania będą też zwoływane w razie potrzeby na bieżąco.

Gremium SU zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą uczniów do uczestnictwa w zebraniach oraz aktywnego wsparcia w pracach i realizacji uczniowskich przedsięwzięć.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM

Natalia Nawrocka (klasa 3A) - Przewodnicząca,

Wiktoria Stróżyk (klasa 3B) - Zastępca przewodniczącej,

Krzysztof Podsadny (klasa 2B) - Sekretarz,

Piotr Górski (klasa 3A) - Rzecznik Praw Ucznia.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Szymon Nowak (klasa 4T) - Przewodniczący,

Eryk Kowalski (klasa 2T) - Zastępca przewodniczącego,

Marcin Hyżyk (klasa 3T) - Sekretarz,

Łukasz Bogaczyński (klasa 4T) - Rzecznik Praw Ucznia.

Zgodnie z wolą ogółu uczniów wyrażoną w głosowaniu, funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym pełni pani Joanna Nowakowska.

Świetlica szkolna na jeden dzień zamieniła się w lokal wyborczy - odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, które były zwieńczeniem działań podjętych na początku września, kiedy rozpoczęto kampanię wyborczą – zgłaszanie kandydatów oraz przedstawianie programów wyborczych.

Szkoła organizuje lokal wyborczy podczas wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych, dlatego uczniowie mogli przeprowadzić swoje wybory w warunkach bardzo do nich zbliżonych. Zachowano też procedurę obowiązującą przy głosowaniu. Wybory do Samorządu Uczniowskiego zorganizowali i przeprowadzili uczniowie pod kierunkiem opiekuna - pani Joanny Nowakowskiej.